2410971735 Πλατύκαμπος, Λάρισας apostoloscha.24@gmail.com