2410971735 Πλατύκαμπος, Λάρισας apostoloscha.24@gmail.com

Χατζηστεργίου
Λογιστικό Γραφείο


Το λογιστικό γραφείο του κου Χατζηστεργίου αποτελεί τον οικονομικό σύμβουλο κάθε επιχείρησης ή ιδιώτη, καθώς παρέχει ολοκληρωμένες οικονομικές υπηρεσίες με τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών.

Από την έδρα μας, στον Πλατύκαμπο Λάρισας, προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συμμετέχοντας στην διαμόρφωση του επιχειρηματικού σκηνικού προς το καλύτερο, με εξειδίκευση στον λογιστικό και φορολογικό τομέα.

 

 

 • Υπηρεσίες Φυσικών Πρόσωπων
 • Υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις Ε1-Ε2-Ε3
 • Δηλώσεις ακινήτων Ε9
 • Αιτήσεις Οικογενειακού επιδόματος Α21
 • Αιτήσεις Επιδότησης Ενοικίου
 • Ρυθμίσεις Εφορίας - ΕΦΚΑ
 • Συμβουλευτική για φορολογικές υποθέσεις
 • Τήρηση βιβλίων
 • Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Υποβολή Φ.Μ.Υ.
 • Έναρξη - Διακοπή Επιχείρησης
 • Κατάρτηση οικονομικής κατάσταση επιχείρησης
 • Οργάνωση και Επίβλεψη λογιστιρίων επιχειρήσεων
 • Σμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

 


Λογιστικές Υπηρεσίες - Χατζηστεργίου